České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) – ostnoploutví (Perciformes) – Percoidei].

České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) – ostnoploutví (Perciformes) – Percoidei].

Rok: 2011
ISBN: 978-80-7036-317-1
Autor / Autoři: Lubomír Hanel, Jiří Plíštil, Jindřich Novák
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 151
Citace: HANEL, Lubomír, PLÍŠTIL, Jiří a NOVÁK, Jindřich. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) – ostnoploutví (Perciformes) – Percoidei]. . Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2011. 151 stran. ISBN 978-80-7036-317-1.

Sedmý svazek edice Českého názvosloví živočichů věnovaný rybám obsahuje řád ropušnicotvarých (Scorpaeniformes) a část řádu ostnoploutvých (Perciformes, podřád Percoidei). Tento svazek zahrnuje celkem 107 čeledí (26 z řádu ropušnicotvarých a 81 z řádu ostnoploutvých) v celkovém počtu 4918 druhů. U každého druhu je uveden vědecký název, autor a rok popisu, platný český název a u některých druhů jsou zmíněna i česká synonyma.Sdílení na sociálních sítích