České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka VI/2. Nevládní tolarové ražby

Rok: 2010
ISBN: 978-80-7036-364-5
Autor / Autoři: Zuzana Holečková
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 311
Citace: HOLEČKOVÁ, Zuzana. České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka VI/2. Nevládní tolarové ražby. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2010. 311 stran. ISBN 978-80-7036-364-5.

Všichni zájemci o numismatiku mají nyní možnost nahlédnout i do druhého svazku nevládních ražeb z Chaurovy sbírky. Na rozdíl od prvního dílu, který byl zaměřen na tolarové ražby slezských knížectví, zabývá se tento svazek rodovými ražbami a olomouckými biskupskými i arcibiskupskými mincemi. Ty jsou zde zastoupeny v bohatém počtu celkem 524 zlatých a stříbrných ražeb a tvoří tak velmi významný soubor mincí v rámci celé Chaurovy sbírky. Kromě nominálů nižších hodnot, které byly používány v rámci běžné směnné praxe, jsou zde zastoupeny i velmi vzácné kusy reprezentativního charakteru. Dle slov autorky není tato práce zamýšlena jako výlučná příručka chronologie a nelze proto mluvit o vyčerpávajícím soupisu všech ražeb daného teritoria a času. Práce především podrobně zpřístupňuje další část jedinečného numismatického souboru Chaurovy sbírky a navazuje na předchozí katalogy věnované této zcela zásadní sbírce bohemikálního mincovnictví.Sdílení na sociálních sítích