České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum - Chaurova sbírka. VI/1 Nevládní tolarové ražby. Ražby slezských knížectví

České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum - Chaurova sbírka. VI/1 Nevládní tolarové ražby. Ražby slezských knížectví

Rok: 2010
ISBN: 978-80-7036-274-7
Autor / Autoři: Zuzana Holečková
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 312
Citace: HOLEČKOVÁ, Zuzana. České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum - Chaurova sbírka. VI/1 Nevládní tolarové ražby. Ražby slezských knížectví. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2010. 312 stran. ISBN 978-80-7036-274-7.

Vědecké zpřístupnění bohatých sbírkových fondů numismatického oddělení Národního muzea patří mezi prvořadé úkoly. Významným počinem v tomto směru se má stát rozsáhle koncipované zpracování tzv. Chaurovy sbírky, která představuje jeden z nejucelenějších a dlouhodobě vytvářených sbírkových kolekcí bohemikálních ražeb u nás. Prvním krokem bylo vydání úvodního svazku, zaměřeného na období grošové, který před bezmála dvaceti lety (1991) zpracovala PhDr. Jarmila Hásková, CSc., druhým byl pak další svazek (IV/1) sestavený PhDr. Eduardem Šimkem, CSc., v němž jsou popisovány mince Ferdinanda I. Třetí svazek tohoto obsáhle koncipovaného projektu, který připravila PhDr. Zuzana Holečková, bude proto nepochybně odbornou i sběratelskou veřejností přivítán s nemenším očekáváním. Jedná se o vědecký katalog sbírkového fondu vysoké odborné úrovně, obsahující jak standardní údaje a dokumentaci samotných sbírkových předmětů (v textu jsou doprovodné fotografie v poměru 1:1, v obrazové příloze ve dvojnásobném zvětšení), tak i začlenění tohoto materiálu do obecně-historických souvislostí ve formě stručných, ale faktograficky velmi obsažných a přínosných exkurzů do historie mincovnictví v jednotlivých slezských knížectvích (rovněž v německé mutaci).Sdílení na sociálních sítích