České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka. IV/1 Tolary, pražské groše a drobné mince Ferdinanda I. (1526–1564)

České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka. IV/1 Tolary, pražské groše a drobné mince Ferdinanda I. (1526–1564)

Rok: 2009
ISBN: 978-80-7036-270-9
Autor / Autoři: Eduard Šimek
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 168
Citace: ŠIMEK, Eduard. České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka. IV/1 Tolary, pražské groše a drobné mince Ferdinanda I. (1526–1564). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2009. 168 stran. ISBN 978-80-7036-270-9.

Vědecké zpřístupnění bohatých sbírkových fondů Numismatického oddělení Národního muzea patří mezi prvořadé úkoly. Významným počinem v tomto směru se má stát rozsáhle koncipované zpracování tzv. Chaurovy sbírky, která představuje jeden z nejucelenějších a dlouhodobě vytvářených sbírkových kolekcí bohemikálních ražeb u nás. Prvním krokem bylo vydání úvodního svazku zaměřeného na období grošové, který před bezmála dvěma desetiletími (1991) zpracovala PhDr. Jarmila Hásková, CSc. Další svazek (IV/1) tohoto obsáhle koncipovaného projektu připravil PhDr. Eduard Šimek, CSc., bude proto nepochybně odbornou i sběratelskou veřejností přivítán s velkým očekáváním. Jedná se o vědecký katalog sbírkového fondu vysoké odborné úrovně, obsahující jak standardní údaje a dokumentaci samotných sbírkových předmětů, tak i začlenění tohoto materiálu do obecně-historických souvislostí. Publikace je vybavena vědeckým aparátem a splňuje požadavky na moderní formy zpřístupňování sbírkového materiálu.Sdílení na sociálních sítích