České, moravské a slezské mince 10.–20. stol. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV/2. Mince Maxmiliána II. a Rudolfa II. (1564–1576–1611)

České, moravské a slezské mince 10.–20. stol. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV/2. Mince Maxmiliána II. a Rudolfa II. (1564–1576–1611)

Rok: 2011
ISBN: 978-80-7036-328-7
Autor / Autoři: Eduard Šimek
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 432
Citace: ŠIMEK, Eduard. České, moravské a slezské mince 10.–20. stol. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV/2. Mince Maxmiliána II. a Rudolfa II. (1564–1576–1611). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2011. 432 stran. ISBN 978-80-7036-328-7.

Předkládaná publikace – druhý sešit čtvrtého svazku edice České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka, je další v pořadí již čtvrtý vycházející díl ambiciózně formulovaného projektu postupného zpřístupňování numismatické sbírky pražských starožitníků Františka Rudolfa Chaury (1841–1910) a Karla Chaury (1869–1945) uložené od roku 1950 v Národním muzeu a právem označované za jeden z materiálových informačních zdrojů budoucího zpracování Korpusu českých mincí. Druhý sešit čtvrtého svazku zpřístupňuje ražby Maxmiliána II. a Rudolfa II. z let 1564–1611. Podobně jako prvý sešit čtvrtého svazku (mince Ferdinanda I. (1526–1564)) bezprostředně navazoval svým časovým a obsahovým vymezením na třetí svazek (Jarmila Hásková, Pražské groše (1300–1526)), s nímž, pokud jde o mince grošového měnového systému ražené do roku 1547, tvoří nedílný celek, je i tento sešit, co se týče dokumentace mincí krejcarového měnového systému, který se v našich zemích uplatňoval v letech 1561–1573, obdobně nedílně spojen s prvním sešitem čtvrtého svazku. Významným způsobem zaznamenává však i obnovení ražby mincí tolarového měnového systému v roce 1573 a jejich kvalitativní a kvantitativní proměny do počátku druhého desetiletí 17. století, v němž byl hospodářský a sociální život střední Evropy poznamenáván dlouhodoběji působící měnovou a mincovní krizí, která vyvrcholila v Českých zemích začátkem třetího desetiletí 17. století ražbou „dlouhé“ mince a následně roku 1623 státním bankrotem – kaladou. Publikace dr. Šimka zahrnuje období panování dvou českých králů, a tím i celkově více jak dvojnásobné množství mincí oproti předcházejícímu svazku. Předkládaný svazek tak je a do budoucna i patrně bude nejsilnějším svazkem edice.Sdílení na sociálních sítích