Buddhové, bódhisattvové a božstva – Buddhistické umění v japonské sbírce Náprstkova muzea / Buddhas, Bodhisattvas and Deities – Buddhist Art in the Japanese Collection of the Náprstek Museum

Buddhové, bódhisattvové a božstva – Buddhistické umění v japonské sbírce Náprstkova muzea / Buddhas, Bodhisattvas and Deities – Buddhist Art in the Japanese Collection of the Náprstek Museum

Rok: 2012
ISBN: 978-80-7036-334-8
Autor / Autoři: Alice Kraemerová, Helena Gaudeková
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 160
Citace: KRAEMEROVÁ, Alice a GAUDEKOVÁ, Helena. Buddhové, bódhisattvové a božstva – Buddhistické umění v japonské sbírce Náprstkova muzea / Buddhas, Bodhisattvas and Deities – Buddhist Art in the Japanese Collection of the Náprstek Museum. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2012. 160 stran. ISBN 978-80-7036-334-8.

Kniha nabízí průřez sbírkou japonského buddhistického umění z Náprstkova muzea. V úvodní části je představena historie sbírky a cesty předmětů do muzea, včetně medailonků cestovatelů a donátorů, kteří buddhistické umění muzeu darovali. Následně kniha přináší bližší pohled na předměty buddhistického umění podle typových kategorií: plastika, malba, kaligrafie, rituální předměty, textil, talismany ad. Podrobněji se publikace věnuje sbírce buddhistických maleb včetně představení základních ikonografických a zobrazovacích typů japonského buddhismu. Publikaci obohacuje bohatá barevná fotodokumentace, závěrem nechybí glosář základních termínů japonského buddhistického umění. Kniha vychází v bilingvní, česko-anglické verzi.Sdílení na sociálních sítích