Brakteáty, denáry a feniky (konec 12. až počátek 14. století). Národní muzeum – Chaurova sbírka. Svazek II.

Brakteáty, denáry a feniky (konec 12. až počátek 14. století). Národní muzeum – Chaurova sbírka. Svazek II.

Rok: 2022
ISBN: 978-80-7036-747-6
Autor / Autoři: Petr Schneider
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Citace: SCHNEIDER, Petr. Brakteáty, denáry a feniky (konec 12. až počátek 14. století). Národní muzeum – Chaurova sbírka. Svazek II. . Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2022. ISBN 978-80-7036-747-6.

Velkoryse pojatý projekt, který si již od 80. let minulého století klade za cíl postupně zpřístupnit jeden z nejcennějších numismatických fondů Národního muzea, tzv. Chaurovu sbírku, pokračuje nyní představením ražeb z konce 12. až počátku 14. století (brakteáty, denáry a feniky). Na rozdíl od ostatních svazků této ediční řady zde nejsou publikovány výhradně mince bohemikální, resp. ražby z českých zemí, popř. z územích přechodně ovládaných Přemyslovci, ale též mince z širšího středoevropského prostoru (německé a rakouské země, piastovská slezská knížectví atd.). Vedle katalogu těchto ražeb publikace rovněž přináší badatelsky cennou revizi několika depotů brakteátů velkého střížku odkrytých v 19. a na počátku 20. století.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.

ks


Sdílení na sociálních sítích