Bohemia on Records: Early Czech Sound Recordings in the United States / Krajané za velkou louží: historické české nahrávky v USA

Bohemia on Records: Early Czech Sound Recordings in the United States / Krajané za velkou louží: historické české nahrávky v USA

Rok: 2018
ISBN: 978-80-7036-565-6
Autor / Autoři: Gabriel Gossel, Filip Šír
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 116
Citace: GOSSEL, Gabriel a ŠÍR, Filip. Bohemia on Records: Early Czech Sound Recordings in the United States / Krajané za velkou louží: historické české nahrávky v USA. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2018. 116 stran. ISBN 978-80-7036-565-6.

Česko-anglická publikace představuje první ucelenější pohled na doposud nezkoumaný fenomén zvukových nahrávek, které v první polovině dvacátého století produkovaly americké gramofonové firmy pro početnou – a tehdy neustále se rozšiřující – komunitu českých imigrantů v USA. Úvodní esej významného amerického diskografa a předního badatele v oblasti těchto „etnických“ nahrávek R. Spottswooda přibližuje okolnosti, které vedly velké americké gramofonové firmy k vydávání nahrávek určených pro imigranty v USA, většinou nevládnoucí – alespoň v první generaci – angličtinou. Následující medailonky jsou věnovány několika nejvýznamnějším osobnostem z řad českých imigrantů, kteří se brzy po svém příchodu do USA prosadili jako podnikatelé v hudební branži. Vlastní text publikace se zabývá hlavně zvukovými snímky nejvýznamnějších hudebních souborů a interpretů z řad českých imigrantů od roku 1902 až do konce 40. let dvacátého století. Publikaci uzavírá obrazová dokumentace s odbornými texty představující některé etikety gramodesek s nahrávkami výše zmíněných interpretů.

ks


Sdílení na sociálních sítích