Bedřich Smetana: Korespondence / Correspondence II (1863–1874)

Bedřich Smetana: Korespondence / Correspondence II (1863–1874)

Rok: 2020
ISBN: 978-80-7036-645-5 (NM), 978-80-87773-71-0 (KLP)
Autor / Autoři: Olga Mojžíšová, Milan Pospíšil, Jana Vojtěšková, Jiří K. Kroupa
Vydavatel: Národní muzeum & NDKSE
Místo vydání: Praha
Počet stran: *148 + 724 + 36 stran obrazové přílohy
Citace: MOJŽÍŠOVÁ, Olga, POSPÍŠIL, Milan, VOJTĚŠKOVÁ, Jana a KROUPA, Jiří K.. Bedřich Smetana: Korespondence / Correspondence II (1863–1874). Vydání první. Praha: Národní muzeum & NDKSE, 2020. ISBN 978-80-7036-645-5 (NM), 978-80-87773-71-0 (KLP).

Pozoruhodný dlouhodobý projekt, který si dal za cíl zveřejnit v kritické edici veškerou dnes známou korespondenci Bedřicha Smetany (1824–1884), pokračuje druhým svazkem.  Poprvé se tak veřejnosti dostává do rukou soubor Smetanových dopisů z let 1863–1874 s podrobnými komentáři. Tento svazek zahrnuje léta Smetanových nejintenzivnějších a všestranných aktivit v pražském hudebním životě, jež definitivně ukončilo skladatelovo ohluchnutí na podzim roku 1874. Dopisy i bohaté komentáře k nim osvětlují mnohé okolnosti kulturního života v daném období, a zároveň dávají nahlédnout do soukromého života předního českého skladatele, klavíristy, dirigenta a pedagoga, ale i hudebního kritika, dramaturga a organizátora významných hudebních akcí. Kniha je doplněna abstrakty, obrazovou přílohou, bibliografií a podrobnými rejstříky.Sdílení na sociálních sítích