Bedřich Smetana. Korespondence / Correspondence I (1840–1862)

Bedřich Smetana. Korespondence / Correspondence I (1840–1862)

2016

ISBN: 978-80-7036-475-8 (Národní muzeum)
Autor / Autoři: Mojžíšová
Vydavatel: Národní muzeum, Koniasch Latin Press
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 878

První svazek souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany obsahuje v chronologickém pořadí texty veškeré dochované Smetanovy korespondence odeslané i přijaté z let 1840–1862 a také údaje o dopisech dnes neznámých, jejichž existence je doložena z jiných zdrojů. Dopisy jsou uveřejněny v originálních jazycích a jsou opatřeny regesty a podrobnými věcnými komentáři v češtině a angličtině. Úvodní studie pojednávají o historii vydávání Smetanovy korespondence, o češtině a němčině jeho dopisů v dobovém kontextu a o životních osudech B. Smetany do roku 1862, připojeny jsou také ediční zásady. Kniha je vybavena rejstříky, seznamem pramenů a literatury a obrazovou přílohou.

Publikaci lze zakoupit u vybraných knihkupců.Sdílení na sociálních sítích