Bedřich Smetana. Deníky / Diaries I (1840–1847)

Bedřich Smetana. Deníky / Diaries I (1840–1847)

Rok: 2022
ISBN: 978-80-7036-724-7
Autor / Autoři: Olga Mojžíšová, Tomáš Bernhard (eds.)
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha / E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 760 (včetně obrazové přílohy)
Citace: MOJŽÍŠOVÁ, Olga a BERNHARD, Tomáš. Bedřich Smetana. Deníky / Diaries I (1840–1847). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2022. 760 (včetně obrazové přílohy) stran. ISBN 978-80-7036-724-7 .

Kritická edice studentského deníku Bedřicha Smetany je prvním kompletním vydáním tohoto unikátního pramene k ranému období Smetanova života. Zachycuje dobu jeho gymnaziálních studií v Praze a zejména v Plzni (1840–1843) a ve stručnosti i předchozí roky jeho dětství a mládí a následující období do roku 1847, kdy ukončil své hudební vzdělání a stanul na počátku samostatné životní a umělecké dráhy. Vzhledem k absenci dalších významnějších pramenů je deník de facto jediným zdrojem informací k tomuto období Smetanova života ale i k širšímu společenskému kontextu té doby. Text deníku je vydán paralelně v německém originále a v českém překladu, poznámkový aparát je v češtině a angličtině. Úvodní studie v češtině, angličtině a němčině přinášejí podrobný přehled postupného zpřístupňování Smetanových deníků, pohled na Plzeň Smetanovy doby, Smetanovu biografii v zrcadle jeho deníku, charakteristiku němčiny Smetanova deníku a ediční zásady. Publikace je vybavena obrazovou přílohou, přehledem pramenů a literatury a rejstříky v podobě stručných anotací.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.Sdílení na sociálních sítích