Bedřich Smetana a jeho korespondence / and his correspondence

Bedřich Smetana a jeho korespondence / and his correspondence

2011

ISBN: 978-80-7036-306-5
Autor / Autoři: Mojžíšová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 512

Kritický katalog veškeré dnes známé korespondence Bedřicha Smetany (včetně korespondence nedochované) v rozdělení na odeslanou a přijatou. Obě části katalogu jsou řazeny abecedně podle adresátů resp. odesílatelů. Korespondenční záznamy obsahují záhlaví s udáním odesílatele a adresáta a místa a data odeslání, stručný popis dopisů dochovaných v originále (forma sdělení, jazyk, rozsah, poznámka), údaj o vlastníkovi a uložení, případně odkaz na jiný způsob dochování. Ke každé (dochované) korespondenční jednotce je připojena anotace k obsahu. Publikace je opatřena seznamem zkratek, soupisy pramenů a literatury a rejstříky osob, institucí, míst a Smetanových skladeb a obrazovou přílohou. Úvodní studie a anotace jsou paralelně česky a anglicky, popisy pramenů v jednotném formátu srozumitelném čtenáři českého i anglického textu. Publikace je určena zájemcům o Smetanu a o širší kontext doby, v níž žil a tvořil.Sdílení na sociálních sítích