Archiv Národního muzea v 19. století

Archiv Národního muzea v 19. století

Rok: 2023
ISBN: 978-80-7036-771-1 (pdf)
Autor / Autoři: Milena Běličová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 187
Citace: BĚLIČOVÁ, Milena. Archiv Národního muzea v 19. století. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2023. 187 stran. ISBN 978-80-7036-771-1 (pdf).

Oficiálně se dějiny Archivu Musea království Českého jako svébytného muzejního oddělení začínají psát 1. března 1846, nicméně jeho základy byly položeny prakticky již v momentu založení muzea a získávání jeho prvních akvizic společenskovědní povahy. V pozdějších letech byl tento základ postupně rozvíjen až k založení samostatného muzejního pracoviště se specifickými úkoly. Čtenář nyní drží v ruce první díl dějin Archivu Národního muzea, kopírující svým časovým vymezením v podstatě „dlouhé“ 19. století.

Archiv Národního muzea zde sledujeme v kontextu celkových Národního muzea či dokonce v ještě širší perspektivě vývoje kulturních institucí v Českém království i později v různých fázích republikánského zřízení, ať již v dobách československých či českých, do roku 1915. Vznik a vývoj Národního muzea v tomto kontextu představuje jednu ze zásadních institucí spoluutvářejících pojetí českého národa. Stejně tak se jedná o instituci zaštiťující moderní usilování o zachování a studium jeho kulturních tradic a v neposlední řadě musíme zmínit i zcela nesporný význam muzea pro formování moderních věd, přírodních i společenských. Na druhé straně nahlížíme dějiny Archivu Národního muzea také v kontextu vývoje českého a československého archivnictví, neboť v dějinách muzejního archivu se takřka čítankovým způsobem odrážejí všechny přelomové momenty vývoje archivní vědy.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.Sdílení na sociálních sítích