Archiv, který nebyl. Sto let pokusů o národní zvukový archiv

Archiv, který nebyl. Sto let pokusů o národní zvukový archiv

Rok: 2022
ISBN: 978-80-1036-701-8
Autor / Autoři: Iva Horová a kol.
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 212
Citace: KOL., Iva Horová a. Archiv, který nebyl. Sto let pokusů o národní zvukový archiv. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2022. 212 stran. ISBN 978-80-1036-701-8.

Monografie, první svého druhu, v 10 kapitolách zainteresovaných odborníků, přináší první ucelený přehled o pokusech vybudovat instituci typu zvukový národní archiv, jehož hlavním úkolem by bylo systematické mapování, ochrana a zpřístupňování našeho zvukového kulturního dědictví ve všech formách. Tato idea se více či méně intenzivně objevuje v naší historií již téměř sto let. Texty chronologicky seznamují s aktivitami, které se na tomto poli odehrály a dosud odehrávají. Přinášejí tak přehled o zainteresovaných osobnostech, hlavních institucionálních hráčích a výstupech, stejně jako zamyšlení nad příčinami neúspěchů. Při tom nám dochází čas: většina nosičů fyzicky degraduje a bez potřebné péče (zejména digitalizace) bude jejich obsah navždy ztracen. Hrozí nám ztráta významné součásti našeho kulturní dědictví, které nebudeme schopni zachovat pro budoucí generace. Vzhledem k historickým souvislostem je to problém nejen v kontextu české, ale také středoevropské kultury a historie. Na rozdíl od většiny zemí Evropy a celého světa, Česká republika bohužel stále na uspokojivé řešení tohoto palčivého problému čeká.

ks


Sdílení na sociálních sítích