Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Soutěžní katalog

Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Soutěžní katalog

Rok: 2016
ISBN: 978-80-7036-483-3
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 180
Citace: , . Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Soutěžní katalog. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2016. 180 stran. ISBN 978-80-7036-483-3.

Široce otevřené téma soutěže na Památník Jana Palacha ve Všetatech přilákalo třicet jedna soutěžících. Dost na to, aby se ukázalo poměrně vyčerpávající spektrum názorů, ze kterých mohl být porotou vygenerován jediný, který dostal nejvyšší ohodnocení. Ten v sobě obsáhl to nejlepší ze všech a také se vyvaroval všech neúčinných konceptů, kterých bylo předvedeno také dost. Celkově lze konstatovat, že soutěž splnila očekávání a přinesla cenné reflexe na všechny podněty popsané v zadávacích podmínkách, a umožni¬la porotě vybrat vítězný návrh, který toto zadání úspěšně splnil. Soutěžní katalog všechny tyto návrhy představuje.

ks


Sdílení na sociálních sítích