Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Soutěžní katalog

Široce otevřené téma soutěže na Památník Jana Palacha ve Všetatech přilákalo třicet jedna soutěžících. Dost na to, aby se ukázalo poměrně vyčerpávající spektrum názorů, ze kterých mohl být porotou vygenerován jediný, který dostal nejvyšší ohodnocení. Ten v sobě obsáhl to nejlepší ze všech a také se vyvaroval všech neúčinných konceptů, kterých bylo předvedeno také dost. Celkově lze konstatovat, že soutěž splnila očekávání a přinesla cenné reflexe na všechny podněty popsané v zadávacích podmínkách, a umožni¬la porotě vybrat vítězný návrh, který toto zadání úspěšně splnil. Soutěžní katalog všechny tyto návrhy představuje.
Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Soutěžní katalog

2016

ISBN: ISBN 978-80-7036-483-3
Vedoucí redaktor: Array
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích