Anatolian Early 14th Century Coin Hoard

Studie přináší analýzu a interpretaci přesněji nelokalizovaného depotu 405 stříbrných mincí ražených v anatolských mincovnách na přelomu 13. a 14. století. Mince představují produkci dynastie Ílchánů (perských Mongolů), zejména Gházána Maḥmúda (AH 694-703/ AD 1295-1304), a posledních Seldžúků z Rúmu (anatolští Turci) reprezentovaných Kay Khusrawem III. (AH 663-682/ AD 1265-1284), Kay Qubádhem III. (AH 696-702/ AD 1297-1303) a Mas‘údem II. (první vláda AH 679-696/ AD 1280-1297, druhá vláda AH 702-705/ AD 1303-1306). Soubor dále obsahuje imitace mincí některých z výše uvedených panovníků. Publikace vychází v angličtině jako devátý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae.
Anatolian Early 14th Century Coin Hoard

2011

ISBN: 978-80-7036-305-8
Vedoucí redaktor: Kolbas
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích