Alois Richard Nykl: Present-Day Mexico

Předkládaná kritická edice představuje čtenářům dosud nevydaný cestopis česko-amerického cestovatele a polyglota Aloise Richarda Nykla po Mexiku ve 20. letech 20. století. V úvodních studiích je nastíněn Nyklův životní příběh, okolnosti vzniku rukopisu i neúspěšné úsilí o jeho vydání. Zároveň je Nyklův pohled na Mexiko zasazen do širšího kontextu poznávání tohoto koutu světa, tak, jak bylo dostupné českému publiku v průběhu 19. a 20. století. Ve vlastním textu edice Nykl shrnuje své dojmy z proměny, kterou prošlo Mexiko v první polovině 20. století, mezi jeho prvním pobytem v letech 1907–1909 a druhým v letech 1924–1926. Tehdy měl příležitost pozorovat a porovnávat, jakým způsobem se turbulentní proces mexické revoluce podepsal na společnosti i krajině. Mnohovrstevnatý text, doplněný množstvím autorových fotografií i shrnující soudobou bibliografií, představuje pohled vysoce vzdělané osobnosti s ojedinělou životní zkušeností na jednu nejednoznačně interpretovanou dějinnou epochu a jako takový nabízí unikátní pramen k jejímu poznávání. Publikace je v angličtině. >>Koupit knihu v e-shopu Národního muzea
Alois Richard Nykl: Present-Day Mexico

2019

ISBN: 978-80-7036-607-3
Vedoucí redaktor:
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích