Alois Richard Nykl: Present-Day Mexico

Alois Richard Nykl: Present-Day Mexico

Rok: 2019
ISBN: 978-80-7036-607-3
Autor / Autoři: Dagmar Winklerová, Markéta Křížová (eds.)
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 333
Citace: WINKLEROVÁ, Dagmar a KŘÍŽOVÁ, Markéta. Alois Richard Nykl: Present-Day Mexico. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2019. 333 stran. ISBN 978-80-7036-607-3.

Předkládaná kritická edice představuje čtenářům dosud nevydaný cestopis česko-amerického cestovatele a polyglota Aloise Richarda Nykla po Mexiku ve 20. letech 20. století. V úvodních studiích je nastíněn Nyklův životní příběh, okolnosti vzniku rukopisu i neúspěšné úsilí o jeho vydání. Zároveň je Nyklův pohled na Mexiko zasazen do širšího kontextu poznávání tohoto koutu světa, tak, jak bylo dostupné českému publiku v průběhu 19. a 20. století. Ve vlastním textu edice Nykl shrnuje své dojmy z proměny, kterou prošlo Mexiko v první polovině 20. století, mezi jeho prvním pobytem v letech 1907–1909 a druhým v letech 1924–1926. Tehdy měl příležitost pozorovat a porovnávat, jakým způsobem se turbulentní proces mexické revoluce podepsal na společnosti i krajině. Mnohovrstevnatý text, doplněný množstvím autorových fotografií i shrnující soudobou bibliografií, představuje pohled vysoce vzdělané osobnosti s ojedinělou životní zkušeností na jednu nejednoznačně interpretovanou dějinnou epochu a jako takový nabízí unikátní pramen k jejímu poznávání.

Publikace je v angličtině.

ks


Sdílení na sociálních sítích