Adaptability as a Consequence of Ethnomobility (Kulturní adaptabilita jako důsledek etnomobility)

Adaptability as a Consequence of Ethnomobility (Kulturní adaptabilita jako důsledek etnomobility)

Rok: 2012
ISBN: 978-80-7036-368-3
Autor / Autoři: Jana Jiroušková et al.
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Citace: AL., Jana Jiroušková et. Adaptability as a Consequence of Ethnomobility (Kulturní adaptabilita jako důsledek etnomobility). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2012. ISBN 978-80-7036-368-3.

Publikace v anglickém jazyce přináší pohled na problematiku adaptability z několika úhlů pohledu. Autoři jednotlivých příspěvků se nezaměřili pouze na jeden region, ale snažili se porovnat situaci ve třech odlišných kulturních regionech v Německu, Itálii a Čechách. Obyvatelé v těchto zemích se vypořádávají s odlišnou historickou zkušeností.
Fenomén etnomobility je v současné době velice zajímavým problémem, který se dotýká většiny obyvatelstva, neboť v současné době jen stěží nalezneme oblasti s etnicky jednotným obyvatelstvem. Pozornost autorů jednotlivých příspěvku byla rovněž zaměřena na důsledky kulturní unifikace. V tomto ohledu je velice zajímavý příspěvek věnovaný druhé generaci imigrantů. Tento příspěvek v sobě propojil generační i regionální rovinu.

ks


Sdílení na sociálních sítích