Objednávky z fondů Oddělení knižní kultury KNM, objednávky digitálních kopií

Doklady k vývoji české knižní kultury je možné objednat do studoven Knihovny Národního muzea, viz elektronická objednávka.

- zpět na Oddělení knižní kultury -

Doklady k vývoji české knižní kultury je možné objednat do studoven Knihovny Národního muzea, viz elektronická objednávka.
Z fondů lze objednat digitální kopie, viz Ceník KNM.
Smlouvy o povolení k užití obrázků vyřizuje Bc. Adam Petrásek z oddělení služeb KNM, více viz Knihovní služby.


Upozornění: termín a místo předložení sbírkových předmětů je nutné před zadáním do el. objednávky předem domluvit s odpovědným kurátorem.
Online objednávku je nutno vyplnit a odeslat nejpozději 5 dnů před studijním dnem ve studovnách (Terezín).