Neznámý denár knížete Oldřicha.

Pages 53-76
Numismatické listy | 2007/62/2Share on Social Networks
Rozumím