Jiří Jung – Jiří Neminář: Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2017. 406 stran. ISBN 978-80-270-1491-1

Pages 62 - 64
DOI 10.1515/mmvp-2017-0050
Citation KURZ, Michal. Jiří Jung – Jiří Neminář: Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2017. 406 stran. ISBN 978-80-270-1491-1. Museum: Museum and Regional Studies. Prague: National Museum, 2017, 55(2), 62 - 64. DOI: https://doi.org/10.1515/mmvp-2017-0050. ISSN 1803-0386. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/mmars/55-2/jiri-jung-jiri-neminar-kdo-jsou-lide-na-hlucinsku-hlucin-muzeum-hlucinska-2017-406-stran-isbn-978-80-270-1491-1
Museum: Museum and Regional Studies | 2017/55/2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím