Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný

Pages 190-199
Citation FILIPPI, Michal a GOLIÁŠ, Viktor. Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2001, 9(1), 190-199. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/9-1/studium-podminek-stability-sekundarnich-mineralu-s-arsenem-v-antropogennich-deponiich-na-lozisku-roudny
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Share on Social Networks
Rozumím