Amalgamy stříbra – moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)

Pages 225-229
Citation LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří a ŠREIN, Vladimír. Amalgamy stříbra – moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2001, 9(1), 225-229. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/9-1/amalgamy-stribra-moschellandsbergit-a-schachnerit-ze-zeleznorudneho-loziska-brezina-u-radnic-zapadni-cechy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Share on Social Networks
Rozumím