Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů

Pages 82-90
Citation BUKOVANSKÁ, Marcela, IRELAND, Trevor R. a JANICKE, Joachim. Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2000, 8(1), 82-90. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/8-1/datovani-nejstarsich-mineralu-zirkonu-a-baddeleyitu-z-diferencovanych-meteoritu-bazaltickych-achondritu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Share on Social Networks
Rozumím