Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole

Pages 17
Citation KOPECKÝ, Lubomír. Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 1999, 7(1), 17. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/7-1/struktura-padoveho-pole-moldavitu-a-navrh-jeho-geneze-v-pojeti-kryptovulkanicke-hypotezy-problem-latkove-diferenciace-a-prostorove-usporadanosti-padoveho-pole
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1999/7/1Share on Social Networks
Rozumím