Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru

Pages 177
Citace MALEC, Jan, NOVÁK, František, František, NOVÁK. Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 7, 7(1), 177. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online).Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/7-1/prispevek-k-mineralnimu-slozeni-erlanu-a-rul-v-kutnohorskem-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1999/7/1Share on Social Networks
Rozumím