Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova

Pages 113-120
Citation SCHARM, Bohdan a SCHARMOVÁ, Marta. Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 1997, 4(1), 113-120. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/4-1/akcesoricke-mineraly-v-proterozoickych-silicitickych-horninach-z-koksina-u-mitova
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Share on Social Networks
Rozumím