Minerály neotokit - hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách

Pages 29-30
Citation POVONDRA, Pavel. Minerály neotokit - hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 1995, 3(1), 29-30. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/3-1/mineraly-neotokit-hisingeritove-rady-z-chvaletic-v-zeleznych-horach
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Share on Social Networks
Rozumím