Příspěvek k poznání chemismu rtuťových tetraedritů: lokality Jedová hora (Česko), Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná, Slovinky (Slovensko) a Maškara (Bosna a Hercegovina)

Pages 131 - 143
Citation VELEBIL, Dalibor. Příspěvek k poznání chemismu rtuťových tetraedritů: lokality Jedová hora (Česko), Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná, Slovinky (Slovensko) a Maškara (Bosna a Hercegovina). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2014, 22(1), 131 - 143. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/22-1/prispevek-k-poznani-chemismu-rtutovych-tetraedritu-lokality-jedova-hora-cesko-rudnany-roznava-nizna-slana-slovinky-slovensko-a-maskara-bosna-a-hercegovina
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/1

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím