Pokročilá argilitizácia na Au-porfýrovom ložisku Detva - Biely vrch v stratovulkáne Javorie (stredné Slovensko)

Pages 87 - 98
Citation KODĚRA, Peter, UHER, Pavel, ŽITŇAN, Juraj a BAČÍK, Peter. Pokročilá argilitizácia na Au-porfýrovom ložisku Detva - Biely vrch v stratovulkáne Javorie (stredné Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2014, 22(1), 87 - 98. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/22-1/pokrocila-argilitizacia-na-au-porfyrovom-lozisku-detva-biely-vrch-v-stratovulkane-javorie-stredne-slovensko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/1

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím