Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína

Pages 226-227
Citation ŠEDINA, Miroslav. Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2004, 12(1), 226-227. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/12-1/prekvapivy-vyskyt-molybdenitu-v-asociaci-mineralu-alpske-parageneze-v-libodricich-u-kolina
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím