Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu

Pages 241-247
Citation MATĚJKA, Dobroslav, NOSEK, Tomáš a RENÉ, Miloš. Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2002, 10(1), 241-247. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/10-1/vyvoj-dvojslidnych-granitu-subtypu-cimer-v-centralnim-moldanubickem-plutonu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Share on Social Networks
Rozumím