Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní

Pages 235-238
Citation MALÝ, Karel. Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2002, 10(1), 235-238. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/10-1/prirodni-sira-z-oxidacni-zony-polymetalicke-mineralizace-na-lozisku-novy-metternich-u-marianskych-lazni
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Share on Social Networks
Rozumím