Hydrotermálny fluorit z tunela Višňové, Malá Fatra

Pages 313
Citation DIANIŠKA, Ivan, UHER, Pavel, MATEJČEK, Anton, KUBIŠ, Michal a PUŠKELOVÁ, Ľubica. Hydrotermálny fluorit z tunela Višňové, Malá Fatra. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2002, 10(1), 313. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/10-1/hydrotermalny-fluorit-z-tunela-visnove-mala-fatra
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Share on Social Networks
Rozumím