REVIEW: Linda Hroníková – Zuzana Schierová et al. Pygmejové. Nejmenší lidé pohledem antropologie & Šebestova sbírka v Hrdličkově muzeu člověka PřF UK. Praha, 2015.

Pages 123-124
DOI 10.1515/anpm-2017-0023
Type of Article Review
Annals of the Náprstek Museum | 2017/38/1

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím