ANNOTATION: Kateřina Klápšťová – Otokar Homola. Dakotská kultura na rozcestí: Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 / Dakota Culture at the Crossroads: Vojta Náprstek and His Dakota Collection from 1856. Praha, 2016.

Pages 125-126
DOI 10.1515/anpm-2017-0024
Type of Article Review
Annals of the Náprstek Museum | 2017/38/1

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím