ANNOTATION: Kateřina Klápšťová – Otokar Homola. Dakotská kultura na rozcestí: Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 / Dakota Culture at the Crossroads: Vojta Náprstek and His Dakota Collection from 1856. Praha, 2016.

Pages 125–126
DOI 10.1515/anpm-2017-0024
Type of Article Review
Citation ŠTĚPÁNEK, Pavel. ANNOTATION: Kateřina Klápšťová – Otokar Homola. Dakotská kultura na rozcestí: Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 / Dakota Culture at the Crossroads: Vojta Náprstek and His Dakota Collection from 1856. Praha, 2016. Annals of the Náprstek Museum Prague: National Museum, 2017, 38(1), 125–126. DOI: https://doi.org/10.1515/anpm-2017-0024. ISSN 0231-844X (print), 2533-5685 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/aotnpm/38-1/annotation-katerina-klapstova-otokar-homola-dakotska-kultura-na-rozcesti-vojta-naprstek-a-jeho-dakotska-sbirka-z-roku-1856-dakota-culture-at-the-crossroads-vojta-naprstek-and-his-dakota-collection-from-1856-praha-2016
Annals of the Náprstek Museum | 2017/38/1

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím