Podíl obrazových časopisů na rozvoji vizuální kultury první poloviny 20. století. / Share of Illustrated Magazines on the Development of Visual Culture in the First Half of the 20th Century.

Pages 19-24
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2010/55/3-4Share on Social Networks
Rozumím