Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20.století./ Czech Press in the 19th and Beginning of the 20th Centuries: Stages of Development.

Pages 11-18
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2008/53/1-4Share on Social Networks
Rozumím