Demografická charakteristika kulturního komplexu jihovýchodních popelnicových polí / Demographic characteristic of the cultural complex of Southeastern Urnfields

Pages 39-45
Citation PAVELKOVÁ, Jaroslava a FURMÁNEK:, Václav . Demografická charakteristika kulturního komplexu jihovýchodních popelnicových polí / Demographic characteristic of the cultural complex of Southeastern Urnfields. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Prague: National Museum, 2012, 66(3-4), 39-45. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/amnph/66-3-4/demograficka-charakteristika-kulturniho-komplexu-jihovychodnich-popelnicovych-poli-demographic-characteristic-of-the-cultural-complex-of-southeastern-urnfields
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2012/66/3-4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím