Antropologický rozbor kosterních pozůstatků lidu lužické kultury ze žárového pohřebiště v Žiaru nad Hronom-Horných Opatovcích: příspěvek k problematice počtu obyvatel na sídlištích lužické kultury v mladší době bronzové na středním Slovensku / Analysis of

Pages 47-59
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2012/66/3-4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím