BOK, Václav – VODRÁŽKOVÁ, Lenka (edd.). Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů. I. Zmenšené faksimile, II. Studie, edice a překlad. Praha: Národní muzeum, 2021. ISBN 978-80-7036-674-5 (soubor), 978-80-7036-675-2 (1. sv.), 978-80-7036-676-9 (2. sv.), 978-80-7036-692-9 (pdf).

Pages 166–171
DOI 10.37520/amnpsc.2022.038
Type of Article Review
Citation GAUDEK, Tomáš. BOK, Václav – VODRÁŽKOVÁ, Lenka (edd.). Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů. I. Zmenšené faksimile, II. Studie, edice a překlad. Praha: Národní muzeum, 2021. ISBN 978-80-7036-674-5 (soubor), 978-80-7036-675-2 (1. sv.), 978-80-7036-676-9 (2. sv.), 978-80-7036-692-9 (pdf). Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum Prague: National Museum, 2022, 67(3-4), 166–171. DOI: https://doi.org/10.37520/amnpsc.2022.038. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/acta-musei-nationalis-pragae-historia-litterarum/67-3-4/bok-vaclav-vodrazkova-lenka-edd-cesty-a-zivot-jindricha-hyzrla-z-chodu-i-zmensene-faksimile-ii-studie-edice-a-preklad-praha-narodni-muzeum-2021-isbn-978-80-7036-674-5-soubor-978-80-7036-675-2-1-sv-978-80-7036-676-9-2-sv-978-80-7036-692-9-pdf
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2022/67/3-4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím