Archiv

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


(2019):
Obsah / Contents
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 2. [PDF fulltext]

Spurná Kateřina (2019):
Editorial
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 3–4. [PDF fulltext]

Šípek Richard (2019):
Encovanská zámecká knihovna Osvalda (1524–1589) a Rudolfa (1565–1602) Schönfeldů ze Schönfeldu / The Encovany Castle Library of Oswald (1524–1589) and Rudolf (1565–1602) Schönfeld von Schönfeld
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 5–21. [Abstract] [PDF fulltext]

Bendová Lenka (2019):
Zámecká knihovna Defurovy Lažany – fond Otokara Kruliše-Randy / The Defurovy Lažany Manor Library – the Collection of Otokar Kruliš-Randa
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 22–34. [Abstract] [PDF fulltext]

Kuchařová Hedvika (2019):
Po stopách knih v rodině Brisigellů / Following the Traces of Books in the Brisigell Family
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 35–44. [Abstract] [PDF fulltext]

Voit Petr (2019):
Albrecht Dürer a počátky české ilustrace / Albrecht Dürer and the Beginnings of Czech Illustration
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 45–55. [Abstract] [PDF fulltext]

Županič Jan (2019):
Trnkové z Křovic: krátký vzestup zapomenutého rodu / The Trnkas of Křovice: The Short Rise of a Forgotten Family
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 56–64. [Abstract] [PDF fulltext]

Dienstbier Jan (2019):
[rec.] BRODSKÝ, Pavel – SPURNÁ, Kateřina – VACULÍNOVÁ, Marta (edd.). Liber Viaticus Jana ze Středy: zmenšená reprodukce a komentářový svazek. Praha: Academia, Národní muzeum, 2016. ISBN 978-80-200-2553-1, 978-80-200-2553-1.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 65–68. [PDF fulltext]

Modráková Renáta (2019):
[rec.] BROM, Vlastimil et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 D, 1 E a 1 G. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2016. ISBN 978-80-7036-493-2, 980-80-88013-36-5.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 69–73. [PDF fulltext]

Mužík Zdeněk (2019):
[rec.] MAREK, Jindřich. Václav Koranda mladší: utrakvistický administrátor a literát. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Národní knihovna České republiky, 2017. ISBN 978-80-7422-586-4, ISBN 978-80-7050-693-6.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 74–75. [PDF fulltext]

Caranová Michaela (2019):
[rec.] LUPÍNKOVÁ, Martina – MUCHKA, Pavel (edd.). Literární paměť ve středních Čechách. [Praha]: Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví, Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea, z. s., 2016. ISBN 978-80-87376-35-5, 978-80-7036-518-2.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 76–77. [PDF fulltext]

Pražáková Kateřina (2019):
[rec.] STEJSKALOVÁ, Eva. Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740. Praha: Nakladatelství Karolinum, Národní muzeum, 2015. ISBN 978-80-246-2613-0, 978-80-7036-431-4.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 78–79. [PDF fulltext]

Bydžovská Iva, Klacek Michal, Měřička Matěj (2019):
Workshop Možnosti digitální prezentace kramářských tisků (Nová budova Národního muzea, 21. listopadu 2018) / The workshop The Possibilities Offered by the Digital Presentation of Broadside Ballads (New Building of the National Museum, 21 November 2018)
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 80–83. [PDF fulltext]

Sekera Martin (2019):
Muž, který zastavil čas... K šedesátým narozeninám PhDr. Petra Maška / The Man Who Has Stopped the Time. On the 60th Birthday of PhDr. Petr Mašek
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 86–90. [PDF fulltext]

Pešoutová Ivana (2019):
Bibliografie prací PhDr. Petra Maška / A Bibliography of the Works of PhDr. Petr Mašek
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 91–97. [PDF fulltext]

Pavelková Jindra (2019):
[rec.] MAŠEK, Petr et al. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. Sv. I–III. Praha: Národní muzeum, Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-7036-469-7.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 98. [PDF fulltext]

Turková Helga (2019):
Co vypráví kniha návštěv / Revealed by a Guest Book
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 99–102. [PDF fulltext]

Petiška Martin (2019):
Aristokratický úhel / An Aristocratic Perspective
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (1–2): 103–104. [PDF fulltext]

Zpět na Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum