Archiv

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Litochleb Jiří, Sejkora Jiří, Šrein Vladimír, Klaudy Stanislav, Cílek Václav, Žák Karel (2009):
Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 1-22. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Škoda Radek, Škácha Pavel, Bureš Bohuslav, Dvořák Zdeněk (2009):
Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 23-30. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Škovíra Jiří (2009):
Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 31-34. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Števko Martin, Bačík Peter, Bálintová Tímea (2009):
Supergénna síra z antimonitového ložiska Chyžné-Herichová, Slovenská republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 35-38. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Velebil Dalibor (2009):
Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 39-61. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Plášil Jakub, Sejkora Jiří, Litochleb Jiří, Škácha Pavel (2009):
Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 62-68. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Toegel Vlastimil, Veselovský František, Franc Jiří (2009):
Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 69-72. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Pauliš Petr, Kopecký Stanislav, Novák František, Malec Jan, Franc Jiří (2009):
Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 73-80. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Uher Pavel, Ondrejka Martin (2009):
P-Al-Th-REE obohatený zirkón a fáza blízka cheralitu v apliticko-pegmatitickom granofýre na lokalite Dubová - Horné Trávniky pro Modré (Malé Karpaty, jz. Slovensko)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 81-86. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Toegel Vlastimil, Veselovský František, Hak Jaroslav (2009):
Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 87-90. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Litochleb Jiří, Velebil Dalibor, Plášil Jakub (2009):
Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 91-99. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Losos Zdeněk (2009):
Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 100-102. [PDF fulltext]

Fišera Milan (2009):
Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23. 7. 1924 - +14. 8. 2008)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 17 (2): 109-111. [PDF fulltext]

Zpět na Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze