Archiv

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Šrein Vladimír, Litochleb Jiří, Šreinová Blanka, Šťastný Martin, Kolman Blahoslav, Velebil Dalibor, Dryák Kamil (2008):
Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 153-176. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Števko Martin, Ozdín Daniel, Bačík Peter, Pršek Jaroslav, Gramblička Roman (2008):
Sekundárne minerály z polymetalickej mineralizácie pro Valaskej Belej, Slovenská republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 177-184. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Litochleb Jiří, Sejkora Jiří, Červený Aleš (2008):
Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 185-189. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Žáček Vladimír, Škoda Radek, Laufek František (2008):
Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 190-192. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Litochleb Jiří, Sejkora Jiří, Fišera Milan (2008):
Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 193-196. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Malec Jan, Novák František, Šura Jiří, Hak Jaroslav (2008):
Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 197-200. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Litochleb Jiří, Sejkora Jiří, Litochlebová Eva, Mandík Luboš (2008):
Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 201-204. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Plášil Jakub, Sejkora Jiří, Goliáš Viktor (2008):
Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 205-207. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Žáček Vladimír, Dvořák Zdeněk, Škoda Radek, Laufek František, Mráz Jaroslav (2008):
Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 208-211. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Pauliš Petr, Jelínek Jaromír, Vlk Jan (2008):
Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 212-216. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Toegel Vlastimil, Pauliš Petr (2008):
Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 217-220. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Šrámek Jan (2008):
Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 221-223. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Uher Pavel, Ondrejka Martin (2008):
Britolit-(Y): neskoromagmatický akcesorický minerál Y-REE z granitu A-typu v Stupnom pri Považskej Bystrici, Pieninské bradlové pásmo (severozápadné Slovensko)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 224-229. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Žáček Vladimír (2008):
Cu-skarn v Kotli v Krkonoších (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 230-237. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Zimák Jiří (2008):
Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 238-242. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Kopecký Stanislav, Hak Jaroslav (2008):
Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 243. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Janák Petr, Macháček Václav (2008):
Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 244. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Kopecký Stanislav (2008):
Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 245. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Kopecký Stanislav (2008):
Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 246. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Plecháček Josef (2008):
Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 247. [Abstract] [PDF fulltext] [PDF abstract]

Ondruš Petr (2008):
Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 248-249. [PDF fulltext]

Fišera Milan, Sejkora Jiří, Šreinová Blanka (2008):
RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 253-255. [PDF fulltext]

Suk Miloš (2008):
Arnoštovi k osmdesátinám
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 265-266. [PDF fulltext]

Fišera Milan (2008):
Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (29. červenec 1925 Praha - 6. srpen 2008 Praha)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 275-279. [PDF fulltext]

Němec Karel Jiří (2008):
Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 16 (2): 282-283.

Zpět na Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze