Archiv

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Števko Martin, Sejkora Jiří, Malíková Radana (2016):
Nové údaje o supergénnych mineráloch z banského poľa Rainer, ložisko Ľubietová - Podlipa (Slovenská republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 1-12. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Škácha Pavel, Kopecký sen. Stanislav, Kopecký jun. Stanislav, Pauliš Petr, Malíková Radana, Velebil Dalibor (2016):
Se a Cu mineralizace z Bílé Vody u Javorníka (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 161-177. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Toman Jiří, Sejkora Jiří, Malíková Radana (2016):
Zeolity na trhlinách žilných magmatitů při kontaktech serpentinizovaných peridotitů u Mohelna a Biskoupek (gföhlská jednotka, západní Morava, Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 13-24. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Polák Ľuboš, Ferenc Štefan, Biroň Adrián, Sýkorová Martina (2016):
Uranofán zo Seliec pri Banskej Bystrici (Starohorské vrchy, Slovenská republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 178-182. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Chládek Štěpán, Zimák Jiří (2016):
Asociace Nb-Ta-(Ti-REE) oxidických minerálů v pegmatitu Maršíkov - Lysá hora v Hrubém Jeseníku, Česká republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 25-31. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Števko Martin, Tuček Peter, Sejkora Jiří, Malíková Radana (2016):
Supergénne minerály z Novej Anton žily, Hodruša-Hámre, Štiavnické vrchy (Slovenská republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 186-193. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Houzar Stanislav, Cícha Jaroslav (2016):
Chondroditové a klinohumitové mramory podolského komplexu na Písecku a jejich fluorem bohatá Mg-Si-Ti-Ba-Zr minerální asociace (moldanubikum, Český masiv)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 33-45. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Hrůzek Libor, Janeček Oldřich, Sejkora Jiří, Malíková Radana, Pour Ondřej, Fediuk Ferry (2016):
Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 194-204. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Sejkora Jiří, Urban Michal, Nesrsta Marek, Vrtiška Luboš, Malíková Radana, Pour Ondřej, Laufek František (2016):
Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 46-55. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Jirásek Jakub, Matýsek Dalibor, Osovský Michal, Sivek Martin (2016):
Polohy bohaté almandinem v klastických sedimentech sedlových vrstev (česká část hornoslezské pánve)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 205-216. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Ferenc Štefan, Polák Ľuboš, Mikuš Tomáš, Biroň Adrián (2016):
Výskyt laumontitu v katastri obce Píla (Pohronský Inovec, stredné Slovensko)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 56-59. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Šrein Vladimír, Šreinová Blanka, Bohdálek Petr, Bouše Petr (2016):
Cínonosné strusky z oblasti vodní nádrže Mariánské Lázně
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 217-223. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Lang Miloš (2016):
Výzkum plagioklasů drob barrandienského proterozoika metodou popisných frekvenčních histogramů
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 60-62. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Vrána Stanislav, Janoušek Vojtěch, Laciok Aleš, Halodová Patricie, Žák Lubor (2016):
Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 224-229. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Pauliš Petr, Toegel Vlastimil, Vrtiška Luboš, Malíková Radana (2016):
Dewindtit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 63-69. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Vrtiška Luboš, Števko Martin, Sejkora Jiří, Malíková Radana (2016):
Gilmarit, triklinický Cu3(AsO4)(OH)3, z Bělovsi u Náchoda - první výskyt v České republice
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 230-233. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Kotlánová Michaela, Dolníček Zdeněk, Kapusta Jaroslav (2016):
Minerály vzácných zemin na hydrotermálních polymetalických žilách z historického ložiska Zlatý důl u Hluboček - Mariánského Údolí (kulm Nízkého Jeseníku)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 70-79. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Vrtiška Luboš, Pauliš Petr, Dvořák Zdeněk, Pour Ondřej, Sejkora Jiří, Malíková Radana (2016):
Chalkofylit z ložiska Sn-W rud Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 234-237. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Jirásek Jakub, Matýsek Dalibor, Škoda Radek, Skupien Petr (2016):
Fosfáty a doprovodné minerály z živcového lomu Vysoký kámen u Krásna, Česká republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 80-94. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Šrein Vladimír, Šreinová Blanka, Kopecký sen. Stanislav, Kopecký jun. Stanislav (2016):
Výskyt clausthalitu na uranovém rudním výskytu Boučí u Oloví, Krušné hory (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 238-242. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Kopecký Stanislav, Vrtiška Luboš, Čejka Jiří, Pour Ondřej, Laufek František (2016):
Stolzit z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 95-99. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Vrtiška Luboš, Sejkora Jiří, Malíková Radana (2016):
Philipsburgit z Krásna u Horního Slavkova, Slavkovský les (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 243-251. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pauliš Petr, Hrůzek Libor, Janeček Oldřich, Sejkora Jiří, Malíková Radana, Fediuk Ferry (2016):
Zeolitová mineralizace z Nového Oldřichova u Kamenického Šenova (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 100-113. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Škácha Pavel (2016):
Naumannit z uranového ložiska Labská u Špindlerova Mlýna, Krkonoše (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 252-255. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Vrtiška Luboš, Malíková Radana, Sejkora Jiří (2016):
Zajímavý výskyt fosfátů v okolí Líštěnce u Votic (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 114-131. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Ferenc Štefan, Biroň Adrián, Luptáková Jarmila, Mikuš Tomáš (2016):
Zeolitová mineralizácia v permských bazaltoch hronika (Kozie chrbty, východné Slovensko)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 256-268. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Velebil Dalibor, Macek Ivo, Soumar Jan (2016):
Příspěvek k poznání chemismu tetraedritů z českých lokalit: Příbram, Obecnice, Zvěstov, Mníšek pod Brdy, Ratibořské Hory, Stará Vožice, Jáchymov, Kutná Hora a Stříbrná Skalice
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 132-143. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Pauliš Petr, Toegel Vlastimil, Pour Ondřej (2016):
Bi - Se -Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 269-277. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Koníčková Šárka, Losos Zdeněk, Hrazdil Vladimír, Houzar Stanislav, Všianský Dalibor (2016):
Mineralogie „očkových“ opálů z Nové Vsi u Oslavan (moldanubikum, Český masív)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (1): 144-158. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Krištůfek Milan, Pauliš Petr, Jakobec Karel (2016):
Sulfidická mineralizace ze Skalky u Kraslic (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 278-284. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Vrtiška Luboš, Loun Jan, Malíková Radana, Sejkora Jiří (2016):
Fluorwavellit a variscit z Počepic u Sedlčan (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 285-299. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Plášil Jakub, Sejkora Jiří, Čejka Jiří, Pavlíček Radim, Babka Karel, Škoda Radek (2016):
Výskyt boltwooditu na uranovém ložisku Kladská (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 298-303. [PDF fulltext] [PDF abstract]

(2016):
Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2016
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24 (2): 304-305. [PDF fulltext]

Zpět na Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze