Archiv

Lynx, nová série

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Juškaitis Rimvydas (2018):
The 10th International Dormouse Conference [Desátá mezinárodní konference o plších]
Lynx, nová série 49: 7–9. [PDF fulltext]

Beer Sarah, Büchner Sven, Lang Johannes (2018):
They don’t live forever: How life history data and encounter probability help to assess success of Muscardinus avellanarius translocations (Rodentia: Gliridae) [Nežijí věčně: Jak biologické údaje a pravděpodobnost nálezu pomohou úspěchu vysazování plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) (Rodentia: Gliridae)]
Lynx, nová série 49: 11–17. [Abstract] [PDF fulltext]

Büchner Sven, Trout Roger, Adamík Peter (2018):
Conflicts with Glis glis and Eliomys quercinus in households: a practical guideline for sufferers (Rodentia: Gliridae) [Konflikty s plchem velkým (Glis glis) a plchem zahradním (Eliomys quercinus) v domácnostech: praktický průvodce pro postižené (Rodentia: Gliridae)]
Lynx, nová série 49: 19–26. [Abstract] [PDF fulltext]

Büchner Sven, Bräsel Nicole, Wolz Irmhild (2018):
What to eat if there are no fruits in the forest? The food of Muscardinus avellanarius in non-typical habitats (Rodentia: Gliridae) [Čím se živit nejsou-li v lese žádné plody? Potrava plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) v netypickém biotopu (Rodentia: Gliridae)]
Lynx, nová série 49. [Abstract] [PDF fulltext]

Heberer Carina, Koppmann-Rumpf Bettina, Schmidt Karl-Heinz (2018):
How big is best? Various nest box sizes and their acceptance by Muscardinus avellanarius (Rodentia: Gliridae) [Jak velká je ta nejlepší? Různé hnízdní budky a jejich přijetí plšíkem lískovým (Muscardinus avellanarius) (Rodentia: Gliridae)]
Lynx, nová série 49: 37–42. [Abstract] [PDF fulltext]

Lang Johannes, Leonhardt Ines, Beer Sarah, Bräsel Nicolle, Lanz Johann D., Schmittfull Daniel (2018):
What Muscardinus avellanarius like but consultants don’t: performance of nest boxes vs. nest tubes for translocations (Rodentia: Gliridae) [Co oblibují plšíci lískoví (Muscardinus avellanarius) avšak konsultanti nikoli: úspěšnost užití hnízdních budek a hnízdních rourek pro přemisťovací projekty (Rodentia: Gliridae)]
Lynx, nová série 49: 43–48. [Abstract] [PDF fulltext]

Lang Johannes, Beer Sarah, Bräsel Nicolle, Leonhardt Ines, Büchner Sven (2018):
Prevalence and seasonal variation in ticks on Muscardinus avellanarius from Germany (Rodentia: Gliridae) [Prevalence a sezonní proměnlivost klíšťat na plšíku lískovém (Muscardinus avellanarius) v Německu (Rodentia: Gliridae)]
Lynx, nová série 49: 49–55. [Abstract] [PDF fulltext]

Schulz Björn, Büchner Sven (2018):
Populations of Muscardinus avellanarius in north-western Europe can survive in forest poor landscapes, when there are enough hedges (Rodentia: Gliridae) [Populace plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) v severozápadní Evropě mohou přežívat v krajině chudé lesy, mají-li dostatek křovin (Rodentia: Gliridae)]
Lynx, nová série 49: 57–68. [Abstract] [PDF fulltext]

Vekhnik Viktoria A. (2018):
Behavioural repertoire of Glis glis (Rodentia: Gliridae) [Behaviorální repertoir plcha velkého (Glis glis) (Rodentia: Gliridae)]
Lynx, nová série 49: 69–76. [Abstract] [PDF fulltext]

Aloufi Abdoulhadi A., Amr Zuhair S. (2018):
Carnivores of the Tabuk Province, Saudi Arabia (Carnivora: Canidae, Felidae, Hyaenidae, Mustelidae) [Šelmy provincie Tabuk, Saudská Arabie (Carnivora: Canidae, Felidae, Hyaenidae, Mustelidae)]
Lynx, nová série 49: 77–90. [Abstract] [PDF fulltext]

Benda Petr, Satterfield Lauren, Gücel Salih, Horáček Ivan, Lučan Radek, Charalambidou Iris, Uhrin Marcel (2018):
Distribution of bats in Northern Cyprus (Chiroptera) [Rozšíření netopýrů na Severním Kypru (Chiroptera)]
Lynx, nová série 49: 91–138. [Abstract] [PDF fulltext]

Bendová Zdeňka, Moravcová Simona (2018):
Erasing day/night differences in light intensity and spectrum affect biodiversity and the health of mammals by confusing the circadian clock [Smazávání rozdílů mezi denní a noční intenzitou světla a jeho spektrem ovlivňuje biologickou diversitu a zdravotní kondici savců dysregulací cirkadiánních hodin]
Lynx, nová série 49: 139–161. [Abstract] [PDF fulltext]

Boev Zlatozar (2018):
Past distribution of Monachus monachus in Bulgaria – subfossil and historical records (Carnivora: Phocidae) [Минало разпространение на средиземноморския тюлен монах (Monachus monachus) в България – субфосилни и исторически сведения (Carnivora: Phocidae)]
Lynx, nová série 49: 163–176. [Abstract] [PDF fulltext]

Kryštufek Boris, Pozdnyakov Alexandr A. (2018):
Common names for Cricetus cricetus (Rodentia: Cricetidae) [Народные названия обыкновенного хомяка, Cricetus cricetus (Rodentia: Cricetidae)]
Lynx, nová série 49: 177–192. [Abstract] [PDF fulltext]

Tájek Přemysl, Tájková Pavla, Bufka Luděk, Dvořák Libor (2018):
Netopýři středověkého dolu Jeroným (západní Čechy): výsledky dlouhodobého sledování během zimování a swarmingu (Chiroptera) [Bats of the medieval Jeroným mine (western Bohemia, Czech Republic): results of a long-term monitoring in the hibernation and swarming periods (Chiroptera)]
Lynx, nová série 49: 193–210. [Abstract] [PDF fulltext]

Volf Jiří (2018):
Hrošík zakrslý (Choeropsis liberiensis) v zoologických zahradách ČR a jeho kostermí materiál v Národním muzeu v Praze (Cetartiodactyla: Hippopotamidae) [Choeropsis liberiensis in the zoological gardens of the Czech Republic and its osteological material in the National Museum Prague (Cetartiodactyla: Hippopotamidae)]
Lynx, nová série 49: 211–221. [Abstract] [PDF fulltext]

Widerin Karin, Reiter Guido (2018):
Bat activity and bat migration at the elevation above 3,000 m at Hoher Sonnblick massif in the Central Alps, Austria (Chiroptera) [Aktivita a tah netopýrů v nadmořské výšce nad 3000 m v massivu Hoher Sonnblick ve středních Alpách v Rakousku (Chiroptera)]
Lynx, nová série 49: 223–242. [Abstract] [PDF fulltext]

Lešová Andrea, Lešo Peter, Kropil Rudolf (2018):
The highest documented occurrence of Crocidura leucodon in the Western Carpathians (Eulipotyphla: Soricidae) [Najvyšší potvrdený výskyt bielozubky bielobruchej (Crocidura leucodon) v Západných Karpatoch (Eulipotyphla: Soricidae)]
Lynx, nová série 49: 243–246. [Abstract] [PDF fulltext]

Mikeš Václav (2018):
Nové nálezy myšivky horské (Sicista betulina) v jižních Čechách a perspektivy zjišťování jejího výskytu (Rodentia: Dipodidae) [New records of Sicista betulina in southern Bohemia (Czech Republic) and perspectives of monitoring of its occurrence (Rodentia: Dipodidae)]
Lynx, nová série 49: 247–252. [Abstract] [PDF fulltext]

Zbytovský Petr (2018):
Další nálezy bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon) v jižních Čechách (Eulipotyphla: Soricidae) [Further records of Crocidura leucodon in southern Bohemia, Czech Republic (Eulipotyphla: Soricidae)]
Lynx, nová série 49: 253–254. [Abstract] [PDF fulltext]

Rookmaaker Kees, Robovský Jan (2018):
Bibliography of Colin Peter Groves (1942–2017), an anthropologist and mammalian taxonomist [Bibliografie Colina Petera Grovese (1942–2017), anthropologa a savčího taxonoma]
Lynx, nová série 49: 255–294. [Abstract] [PDF fulltext]

Urban Peter, Rajský Dušan (2018):
Bibliography on Canis aureus in Slovakia (Carnivora: Canidae) [Bibliografia šakala zlatého (Canis aureus) na Slovensku (Carnivora: Canidae)]
Lynx, nová série 49: 295–307. [Abstract] [PDF fulltext]

Zpět na Lynx, nová série