Archiv

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Horný R., Prokop R. (1989):
Kašpar Maria Šternberk, 6. 1. 1761 – 20. 12. 1838
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 1-5.

Burdová P. (1989):
Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 6-8.

Janko J. (1989):
Kašpar Šternberk, biologická teorie a biologická pospolitost
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 8-13.

Knobloch E. (1989):
Kašpar Šternberk – zakladatel české paleobotaniky
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 13-16.

Obrhel J. (1989):
Přátelé, spolupracovníci a odpůrci Kašpara hraběte ze Šternberka
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 16-24.

Prokop R. (1989):
Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 24-27.

Skočdopolová B. (1989):
Kašpar Šternberk – zakladatel botanických sbírek Národního muzea
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 27-29. [PDF fulltext]

Maňourová M. (1989):
Dating of parts and volumes of the Fritsch's "Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens"
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 29-30.

Kvaček Z., Kvaček J. (1989):
Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 31-42.

Kvaček J. (1989):
A new Cenomanian floral locality from Prague
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 42.

Horný J. (1989):
Orthoptera jižního svahu Tobolského vrchu (SPR Koda, CHKO Český kras)
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 43-57.

Čihař M. (1989):
Početnost a rozmístění pulců skokana hnědého (Rana temporaria) a larev čolka horského (Triturus alpestris) ve dvou šumavských tůních
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 59-65.

Vašíček Z. (1989):
Cenomanští amoniti české křídové pánve
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 67-77.

Horný R. (1989):
Svalové vtisky u rodu Sinuites (Mollusca, Gastropoda) z českého spodního ordoviku
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 79-100.

Čejka J. (1989):
Termická analýza minerálů uranylu I. Úvod
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 101-104.

Horný R. (1989):
New Lower Devonian gastropod genera of Bohemia (Mollusca)
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 105-107.

REPORTS

Anonym (1989):
Změny úpravy Časopisu Národního muzea v Praze, Řada přírodovědná; data vydání jednotlivých čísel ročníků CXXXVI–CLVII.
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 57-58.

Kůrka A. (1989):
Nové arachnologické sbírky zoologického oddělení Přírodovědeckého muzea – Národního muzea v Praze
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 66.

Kůrka A. (1989):
Netradiční a užitečná spolupráce
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 77-78.

Korbel P. (1989):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1988: Mineralogicko-petrologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 109-110.

Záruba B. (1989):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1988: Paleontologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 110-112.

Pouzar Z. (1989):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1988: Mykologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 112-114.

Soják J. (1989):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1988: Botanické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 114-115.

Ježek J. (1989):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1988: Entomologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 115-119.

Anděra M. (1989):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1988: Zoologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 119-123.

Stloukal M. (1989):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1988: Antropologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 123-125.

Anonym (1989):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1988: Výzkumná chemická laboratoř
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 158 (1-4): 125-128.

Zpět na Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series