Archiv

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Anděra M. (1987):
Drobní savci šumavských rašelinišť
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 1-7.

Šnajdr M. (1987):
Zažívací trakt trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande)
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 8-16.

Žitt J., Nekvasilová O. (1987):
Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 17-35.

Martinek V. (1987):
Přehled druhů čeledi Heleomyzidae (Diptera – Acalyptrata) ve sbírce hmyzu Národního muzea v Praze
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 36-42.

Dirlbek K. (1987):
Vrtule (Tephritidae, Diptera) pobřežních porostů v Polabské nížině u Poděbrad
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 43-45.

Horný R. (1987):
Další poznatky o svalových vtiscích u Sinuites (Strangulites) (Mollusca)
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 46-48.

Pieta K., Stloukal M. (1987):
Lidské pozůstatky z pozdnělaténského obětiště v Liptovské Maře
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 49-66.

Martinek V. (1987):
Přehled druhů čeledi Lauxaniidae (Diptera – Acalyptrata) ve sbírce hmyzu Národního muzea v Praze
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 67-78.

Čejka J., Čejková I., Urbanec Z. (1987):
Patiny na starých bronzových artefaktech a muzejní prostředí
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 79-91.

Šnajdr M. (1987):
Podčeleď Thysanopeltinae v českém spodním paleozoiku (Styginidae, Trilobita)
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 92-96.

Mikuláš R. (1987):
Oolitické horniny v „polyteichové“ facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 97-100.

Houša V. (1987):
Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 101-115.

Formánek J., Škopek J. (1987):
Kroužkování ptáků v ČSSR v letech 1934-1986
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 116-120.

Čtyroký P., Marek L. (1987):
Synurbanizace a hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus) na deponii v Praze
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 121-128.

Vyhnánek L., Stloukal M., Hanáková H. (1987):
Některé konstituční a získané kostní změny na skeletech z pohřebiště v Mikulčicích – Klášteřisku
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 129-135.

Soudský O., Stloukal M. (1987):
Vztah mezi metrickými a paleodemografickými charakeristikami souborů
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 136-145.

REPORTS

Ježek J. (1987):
RNDr. Ludvík Hoberlandt, CSc. sedmdesátiletý
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 46-51.

Švenek J. (1987):
Nerostné bohatství zemí východní Evropy
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 152-159.

Švenek J. (1987):
Nerostné bohatství Československa
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 160-164.

Heráň I. (1987):
Zvířata ve fotografii
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 165-166.

Březinová D. (1987):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1987: Oddělení mineralogicko-petrologické
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 167-168.

Beneš J. (1987):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1987: Paleontologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 169-170.

Pouzar Z. (1987):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1987: Mykologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 170-171.

Soják J. (1987):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1987: Botanické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 171-172.

Ježek J. (1987):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1987: Entomologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 172-177.

Kůrka A. (1987):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1987: Zoologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 177-179.

Stloukal M. (1987):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1987: Antropologické oddělení
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 180-182.

Čejka J. (1987):
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za rok 1987: Výzkumná chemická laboratoř
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 156 (1-4): 182-184.

Zpět na Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series