2020 /189/1

ISSN: 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)
Vedoucí redaktor: RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geol. ústav AV ČR, v.v.i.)

Anuran interactions with the bromeliad Bromelia balansae in the Brazilian Pantanal

Different frog-bromeliad associations are frequently reported from various habitats of Central and South America. Here, we present the first data on the association of two hylid species (Dendropsophus nanus and Scinax nasicus) with the bromeliad Bromelia balansae in the Brazilian Pantanal. Both…

Občanská věda: její význam a motivace účastníků v návaznosti na projekt City Nature Challenge

Předkládaná studie pojednává o významu občanské vědy, jakožto formy vědeckého výzkumu za účasti laické veřejnosti. Podstatným, i když do dnešní doby relativně málo studovaným faktorem ovlivňujícím úspěšnost těchto projektů, je motivace účastníků. Studie se na základě výsledků dotazníkového šetření…