Zaujímavý grošový nález zo 14. storočia zo Slovenska. Príspevok k spoločnému obehu uhorských a pražských grošov / An interesting hoard of grossi of the 14th century found in Slovakia. Contribution to the common circulation of the Hungarian and Prague gros

Pages 7-15
Citation ŠVEC, Aleš, SLOVÁK, Kristián a BUDAJ, Marek . Zaujímavý grošový nález zo 14. storočia zo Slovenska. Príspevok k spoločnému obehu uhorských a pražských grošov / An interesting hoard of grossi of the 14th century found in Slovakia. Contribution to the common circulation of the Hungarian and Prague gros. Numismatické listy. Prague: National Museum, 2014, 69(1-2), 7-15. ISSN 0029-6074. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/nl/69-1-2/zaujimavy-grosovy-nalez-zo-14-storocia-zo-slovenska-prispevok-k-spolocnemu-obehu-uhorskych-a-prazskych-grosov-an-interesting-hoard-of-grossi-of-the-14th-century-found-in-slovakia-contribution-to-the-common-circulation-of-the-hungarian-and-prague-gros
Numismatické listy | 2014/69/1-2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím